Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača 2017. – 2021.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. za godinu dana,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu,

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu”,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – društveni dom u Starogrdačkom Marofu

5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalnog vozila

6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“,

7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača

8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“,

9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“,

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“,

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

Prilog-III.-Opis-projekta Velika Črešnjevica

12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“,

13. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pitomača

14. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinje za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici.

 

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke od dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,

2. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Grabrovnici,

3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno – edukativne pješačke staze „Banov Brod“, 

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada,

6. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 

7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.

 

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: opcina@pitomaca.hr, a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:opcina@pitomaca.hr najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 28. svibnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
3. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine,
7. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2019. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
11. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza,
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“ – Faza 1“,
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: opcina@pitomaca.hr, a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:opcina@pitomaca.hr najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 21. travnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,  – zapisnik sa 21 sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2019. godine – možete preuzeti ovdje,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu- možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu- možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni “Raktika 1” u Kladarama- možete preuzeti ovdje,
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“- možete preuzeti ovdje,
 6. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici- možete preuzeti ovdje,
 7. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača- možete preuzeti ovdje,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“- možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pojavnom zaraze koronavirusom (COVID-19) te upute Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućava se održavanje sjednica putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, a iznimno i telefonskim putem.

MATERIJALI ZA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA dostavljeni su Vam na kućnu adresu, a nalaze se i na web stranici Općine Pitomača, kao i u e-mailovima otvorenim na Vaše ime zbog buduće dostave materijala i funkcioniranja Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na dostavljenom upitniku u prilogu isti možete preuzti ovdje) dostavite upitnik u Općinu Pitomača ili putem e-maila: opcina@pitomaca.hr  najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 30. ožujka 2020. godine do 14,00 sati.

S poštovanjem !

PREDSJEDNIK: Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela – možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 7. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije – možete preuzeti ovdje,
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Materijali za točku 3. dnevnog reda „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela“, dostaviti će se na klupe neposredno prije sjednice (otvaranje ponuda biti će 24.02.2020.)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 3. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 4. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,- možete preuzeti ovdje.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini,- možete preuzeti ovdje.
 9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 12. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu i projekcije za i 2022. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 15. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 16. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 17. Donošenje Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, – možete preuzeti ovdje.
 18. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 19. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 20. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 24. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 26. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 27. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, – možete preuzeti ovdje.
 28. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za etiku, – možete preuzeti ovdje.
 29. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 30. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 31. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. – možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, – možete preuzeti ovdje  ***Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Sustava odvodnje i pročišćavabnja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  – možete preuzeti ovdje
  *Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
  *Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
  *Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bankarske garancije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno – edukativne pješačke staze „Banov brod“ – možete preuzeti ovdje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 12.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje
 16. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 17. I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 18. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 19. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje
 21. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 22. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke od razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“; – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav; – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači – 1. faza; – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.
  – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

            – Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidrulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, – možete preuzeti ovdje
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“. – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

             – Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

            – Aktualni sat,

 1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA – DRAVA – DUNAV“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, – možete preuzeti ovdje
 8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje
 21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.- možete preuzeti ovdje

NAPOMENA:

*  Točka 21. – Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača – je u tijeku,

** Točka 22.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača nalazi se na web stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


 – Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na području općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje,  10.a. Procjenu rizika možete preuzeti ovdje 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje
Back to top
Skip to content