Javni pozivi i oglasi

Javni oglas za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2019./2020.      

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Javnog oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2019./2020.

 Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

  Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji da se upis djece za program predškole (tzv. male škole) vrši u prostorijama Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I. Potrebita dokumentacija za upis može se podići u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I,  Dječjeg vrtića „Potočnica“, Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, web stranicama Općine Pitomača  www.pitomaca.hr i web stranicama Dječjeg vrtića „Potočnica“  www.vrtic-pitomaca.hr

Dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta – možete preuzeti ovdje
 2. Pisana suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka- možete preuzeti ovdje

Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić Potočnica  u  pedagoškoj godini 2019./2020.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ za pedagošku godinu 2019./2020. otvoren je u vremenu od 03. lipnja do zaključno 18. lipnja 2019. godine.

Uz ZAHTJEV za upis djeteta (dostupan na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Općine Pitomača) roditelj/skrbnik djeteta dužan je priložiti:

 1. rodni list djeteta,
 2. rješenje o stupnju invalidnosti, odnosno presliku smrtnog lista za roditelja – žrtve ili invalida domovinskog rata,
 3. ukoliko imaju troje ili više djece, rodne listove istih,
 4. potvrde o zaposlenosti roditelja – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o mjestu prebivalištu djeteta (ne starije od mjesec dana) ili osobnu iskaznicu djeteta – preslika,
 6. presliku osobnih iskaznica obiju roditelja/skrbnika,
 7. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti djeteta,
 8. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj, odnosno da je dijete uzeto na uzdržavanje.
 9. potvrdu o primanju doplatka za djecu – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 10. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u predmetnom oglasnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, soba broj 5 ili se šalju poštom. Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i dokumentaciju u prilogu. Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića i Općine Pitomača. Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Pitomača.

DOKUMENTACIJA:

 1. Javni oglas – možete preuzeti ovdje
 2. Zahtjev za upis djeteta – možete preuzeti ovdje
 3. Izjava člana obitelji – možete preuzeti ovdje
 4. Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka – možete preuzeti ovdje

Poziv na dostavu ponuda za Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica

Predmet nabave je izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica.

Procijenjena vrijednost nabave: 210.000,00 kuna (bez PDV-a).

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača – Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica

 • rok za dostavu ponude: 28 svibnja 2019. godine do 10:30 sati,
 • način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
 • mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
 • mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača,
 • datum: 28 svibnja 2019. godine u 10:30 sati,
 • način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Obrazac 9 – Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Poziv na dostavu ponuda za Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača

Predmet nabave je izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača

Procijenjena vrijednost nabave: 314.000,00 kuna (bez PDV-a).

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača – Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača

 • rok za dostavu ponude: 28 svibnja 2019. godine do 10:00 sati,
 • način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
 • mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
 • mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača,
 • datum: 28 svibnja 2019. godine u 10:00 sati,
 • način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Obrazac 9 – Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Poziv kandidatima na intervju za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“

Upućuje se poziv na intervju kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“, dana 24. svibnja 2019. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača (u vijećnici).

Cijeli tekst poziva možete pogledati OVDJE.

Poziv na dostavu ponuda za uređenje krovišta zgrade Društvenog doma u Turnašici

Predmet nabave je uređenje krovišta zgrade Društvenog doma u Turnašici (završni građevinski radovi) demontažom starog pokrova (crijep i letve) i građevinske limarije, odnosno postavom novog pokrova (crijep, letve, folija) i nove građevinske limarije.

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna (bez PDV-a).

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača – Uređenje krovišta zgrade Društvenog doma u Turnašici

 • rok za dostavu ponude: 20 svibnja 2019. godine do 10:00 sati,
 • način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
 • mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
 • mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača,
 • datum: 20 svibnja 2019. godine u 10:00 sati,
 • način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 3 – Dodatak I. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Poziv na dostavu ponuda za uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači

Predmet nabave je uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91), od zatečenog stanja do stanja potpune gotovosti i funkcionalnosti pješačke staze sa sanacijom okolnog terena oko pješačke staze.
Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kuna (bez PDV-a).

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača – Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači.

 • rok za dostavu ponude: svibnja 2019. godine do 10:00 sati,
 • način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
 • mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
 • mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača,
 • datum: svibnja 2019. godine u 10:00 sati,
 • način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 3 – Dodatak I. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

OGLAS za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent administrator u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova asistiranja pri vođenju projekta „Vrijedne ruke pomoći“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

Broj traženih osoba: 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.
Mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
Prijevoz na rad: u cijelosti.
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka projektnih aktivnosti, a najduže do 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Cijeli tekst OGLASA – možete pogledati ovdje.

Izjavu o prikupljanju osobnih podataka – možete preuzeti ovdje.

Javni poziv kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje javni poziv kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja  nerazvrstanih  cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborati.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 29.4.2019. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 08.00 do 10.00 sati.

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača upućuje javni poziva svim fizičkim i pravnim osobama za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača, za osobe zaslužne prema kriterijima iz Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača

Javni poziv je otvoren do 15. svibnja 2019. godine.

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača

Općinski Načelnik Općine Pitomača objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača.

 • trajanje programa: 6 mjeseci
 • broj traženih radnika: 17 osoba
 • radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • opis poslova: poslovi revitalizacije javnih površina

Na Javni poziv mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to prema dvije skupine.
Sve informacije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti ovdje.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva (12. travnja 2019.) s naznakom „Za javni poziv – javni radovi“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanju na sajmu VIROEXPO 2019.

Općinski Načelnik Općine Pitomača raspisuje javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pokriće troškova poduzetnika izlagača na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2019. (15.-17.03.2019.) vezanih uz osiguranje sajamskog prostora kroz povrat dijela utrošenih sredstava.

Javni poziv je otvoren do 30. travnja 2019. godine.

Javni poziv – možete pogledati ovdje
Zahtjeva za davanje potpre za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2019. – možete preuzeti ovdje

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 11. ožujka 2019. do 26. ožujka 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (26. ožujka 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za izvršavanje privremenih poslova Gerontodomaćice u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta “Vrijedne ruke pomoći”

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova Gerontodomaćice za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“, prijavljenog na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 • broj traženih osoba: 11 (jedanaest) izvršiteljica na određeno vrijeme,
 • mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača,
 • radno vrijeme: puno radno vrijeme,
 • prijevoz na rad: u cijelosti,
 • vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka svih projektnih aktivnosti, a najduže do 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Oglas možete pogledati ovdje

Izjava o prikupljanju osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 04.02.2019. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 12.00 do 14.00 sati ili dana 05.02.2019. godine  u vremenu od 09.00 do 15.00 sati u  sjedištu geodetskog ureda Geo Tom d.o.o. u Bjelovaru, J.J. Strossmayera 5a ili na kontakt 098/647-002

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za prijam polaznika/ice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

DOKUMENTI:
– Javni oglas – možete pogledati OVDJE
– Obrazac Izjave – možete preuzeti OVDJE

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 10. siječnja 2019. do 24. siječnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Prilog 1  – možete pogledati ovdje
Prilog 2 – možete pogledati ovdje
Prilog 3 – možete pogledati ovdje
Prilog 4 – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova projektni asistent/ica u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Zeleno srce Podravine“

Tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE.
Prilog: IZJAVA

Poziv na intervju kandidatima za prijem u radni odnos –  možete pogledati OVDJE

Javni oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove

DOKUMENTI:
– Javni oglas – možete pogledati OVDJE
– Upute i obavijest kandidatima – možete preuzeti OVDJE
– Rješenje o imenovanju povjerenstva – možete preuzeti OVDJE

Odluka o poništenju javnog oglasa

Back to top