Javni pozivi i oglasi

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača

Općinski Načelnik Općine Pitomača objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača.

  • trajanje programa: 6 mjeseci
  • broj traženih radnika: 17 osoba
  • radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • opis poslova: poslovi revitalizacije javnih površina

Na Javni poziv mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to prema dvije skupine.
Sve informacije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti ovdje.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva (12. travnja 2019.) s naznakom „Za javni poziv – javni radovi“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanju na sajmu VIROEXPO 2019.

Općinski Načelnik Općine Pitomača raspisuje javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za pokriće troškova poduzetnika izlagača na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2019. (15.-17.03.2019.) vezanih uz osiguranje sajamskog prostora kroz povrat dijela utrošenih sredstava.

Javni poziv je otvoren do 30. travnja 2019. godine.

Javni poziv – možete pogledati ovdje
Zahtjeva za davanje potpre za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2019. – možete preuzeti ovdje

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 11. ožujka 2019. do 26. ožujka 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (26. ožujka 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za izvršavanje privremenih poslova Gerontodomaćice u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta “Vrijedne ruke pomoći”

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova Gerontodomaćice za potrebe provedbe projekta „Vrijedne ruke pomoći“, prijavljenog na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

  • broj traženih osoba: 11 (jedanaest) izvršiteljica na određeno vrijeme,
  • mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača,
  • radno vrijeme: puno radno vrijeme,
  • prijevoz na rad: u cijelosti,
  • vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka svih projektnih aktivnosti, a najduže do 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Oglas možete pogledati ovdje

Izjava o prikupljanju osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 04.02.2019. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 12.00 do 14.00 sati ili dana 05.02.2019. godine  u vremenu od 09.00 do 15.00 sati u  sjedištu geodetskog ureda Geo Tom d.o.o. u Bjelovaru, J.J. Strossmayera 5a ili na kontakt 098/647-002

Javni poziv – možete pogledati ovdje

Javni poziv za prijam polaznika/ice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

DOKUMENTI:
– Javni oglas – možete pogledati OVDJE
– Obrazac Izjave – možete preuzeti OVDJE

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Općina Pitomača izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 10. siječnja 2019. do 24. siječnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 13:00 h u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Pitomača u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Pitomača, osobno ili poštom na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, zaključno s 24. siječnja 2019. godine do 13:00 sati.

Poziv na uvid – možete pogledati ovdje
Prijedlog programa Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  – možete pogledati ovdje
Prilog 1  – možete pogledati ovdje
Prilog 2 – možete pogledati ovdje
Prilog 3 – možete pogledati ovdje
Prilog 4 – možete pogledati ovdje
Obrazac za prigovore – možete preuzeti ovdje

Oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova projektni asistent/ica u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Zeleno srce Podravine“

Tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE.
Prilog: IZJAVA

Poziv na intervju kandidatima za prijem u radni odnos –  možete pogledati OVDJE

Javni oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove

DOKUMENTI:
– Javni oglas – možete pogledati OVDJE
– Upute i obavijest kandidatima – možete preuzeti OVDJE
– Rješenje o imenovanju povjerenstva – možete preuzeti OVDJE

Odluka o poništenju javnog oglasa

Back to top