Općinsko vijeće Općine Pitomača

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće ima 17 članova. Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća,

Trenutni saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 21. svibnja 2017. godine.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača održana je 29. lipnja 2017. godine.

Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog Vijeća – Rikard Bakan, HDZ

Predsjednik Općinskog vijeća u okviru svojega djelovanja obavlja slijedeće funkcije:
• saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca,
• predstavlja Općinsko vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća

Rikard Bakan, HDZ, predsjednik
Dinko Begović, HDZ, potpredsjednik

Članovi:

Zdravko Sesvečan, HDZ
Mario Čajkulić, HDZ
Ivica Peterfi, HDZ
Mario Rengel, HDZ
Tomislav Lovreković, HDZ
Željka Begović, HDZ
Manfred Kodžaga, HDZ

Tihomir Gregurek, SDP
Danijel Bijuk, SDP

Marijan Mikec, HSS
Mirko Pavleković, HSS

Nifada Begović, HNS

Aleksandar Nađ, HSPD
Zlatko Majstor, HSPD

Irena Horvat, HRAST

Back to top
Skip to content