Nerazvrstane ceste na području općine Pitomača

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača ( Službene novine Općine Pitomača broj 3/14, 2/16) uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača.

Back to top