Jednostavna nabava

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Pitomača, Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o 2. izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2019. godini

Predmet nabave: Izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta društvenog doma i prostorija bivše zadruge u Maloj Črešnjevici

Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje 
Troškovnik – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Najam klizališta i popratne opreme

Rok za dostavu ponude: 21. studeni 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Nabava kazališnih sjedala za dvoranu Doma kulture u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 07. studeni 2019. godine do 12:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o isporučenoj robi – preuzmi ovdje

Troškovnik-  u xlsx formatu preuzmi ovdje

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 11. ožujak 2019. godine do 11:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis strojeva i opreme – preuzmi ovdje

Troškovnik-  u doc formatu preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici

Rok za dostavu ponude: 06. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje zgrade Društvenog doma u Otrovancu

Rok za dostavu ponude: 05. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u doc formatu – preuzmi ovdje

Back to top