Program korištenja sredstava socijalne skrbi

Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini možete pogledati OVDJE.

Sredstva iz Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći koriste se prvenstveno za:
– sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola,
– sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama,
– pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
– jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
– sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ i ostalim ustanovama za djecu s posebnim potrebama,
– sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike osnovne škole,
– sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi,
– sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice,
– jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče,
– jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike,
– sufinanciranje dječjih darova,
– pomoć za pogrebne troškove,
– pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode,
– sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica,
– financiranje aktivnosti projekta „Vrijedne ruke pomoći“.

Back to top