Financiranje javnih potreba ostalih društvenih djelatnosti

Financiranje svih programa i projekata u području ostalih društvenih djelatnosti provodi se putem natječaja na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pitomača (Službene novine Općine Pitomača broj 2/17) čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području
ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu

OBRASCI:
1. Javni natječaj – možete preuzeti ovdje.
2. Uputa za prijavitelje – možete preuzeti ovdje.
3.1. Obrazac opis programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu – možete preuzeti ovdje.
4. Obrazac popis priloga – možete preuzeti ovdje.
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – možete preuzeti ovdje.
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – možete preuzeti ovdje.
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.

Obrazac 8.1.  – Obrazac opisnog izvještaja provedbe progrma ili projekta – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8.2.  – Obrazac opisnog izvještaja provedbe progrma ili projekta – možete preuzeti ovdje

Back to top