Jednostavna nabava

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Pitomača, Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2019. godini

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 11. ožujak 2019. godine do 11:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis strojeva i opreme – preuzmi ovdje

Troškovnik-  u doc formatu preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici

Rok za dostavu ponude: 06. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje zgrade Društvenog doma u Otrovancu

Rok za dostavu ponude: 05. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u doc formatu – preuzmi ovdje

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2018. godini

Predmet nabave: Uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2018. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Predmet nabave: Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 27. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Predmet nabave: Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača

Rok za dostavu ponude: 16. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje
Obrazac 9. – Izjava o dostavi jamstva – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Predmet nabave: Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj-Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 4. svibnja 2018. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Troškovnik  – preuzmi ovdje
Izvedbeni projekt  – preuzmi ovdje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Predmet nabave: Nabava rasvjetnih tijela

Rok za dostavu ponuda: 21. ožujka 2018. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. Poziv za dostavu ponuda – ovdje
Obrazac 2. Ponudbeni list – ovdje
Obrazac 3. Dodatak I. Ponudbenom listu – ovdje
Obrazac 4. Dodatak II. Ponudbeni list – ovdje
Obrazac 5. Izjava o nekažnjavanju – ovdje
Obrazac 6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – ovdje
Obrazac 7. Izjava o zajedničkoj ponudi- ovdje
Obrazac 8. Popis ugovora o isporučenoj robi – ovdje
Troškovnik – ovdje

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave robe u predmetu nabave rasvjetnih tijela- ovdje

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Back to top