Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“) je neprofitna udruga osnovana 14. rujna 2012. godine na području sjeverozapadnog dijela Virovitičko-podravske županije. Obuhvaća područje grada Virovitice i 5 općina: Lukač, Špišić Bukovicu, Pitomaču, Suhopolje i Gradinu, koji su ujedno i osnivači LAG-a.

Općenito o LAG-u

Aktivno sa radom započinje nakon 2. natječaja IPARD programa za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ nakon kojeg je potpisan ugovor o dodjeli sredstava sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potpisivanjem ugovora LAG-u su dodijeljena sredstva za financiranje troškova u 2014. i 2015. godini.

Osnivanje LAG-a „VIP“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa (franc."Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"), što znači „Veze između akcija u ruralnom razvoju“  u Republici Hrvatskoj, čiji je glavni cilj osnivanje unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio-ekonomski ugroženih skupina.

Najvažnije zadaće LAG-a uključuju izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja.

Vizija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je omogućavanje i promocija uravnoteženog razvoja cijelog ruralnog područja koji će se temeljiti na učinkovitom korištenju svih gospodarskih, poljoprivrednih, turističkih i kulturnih resursa, zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju ostvarenja što veće stope zaposlenosti i povećanja razine obrazovanja.

Lokalna razvojna strategija LAG-a "VIP" 2013.-2014.
Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije LAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koje će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata predloženih članova LAG-a. Tako su definirane 4 Mjere:
1. Razvoj poljoprivrede na području LAG-a,
2. Razvoj gospodarstva na temelju malog i srednjeg poduzetništva,
3. Razvoj ljudskih resursa i jačanje identiteta LAG-a,
4. Poboljšanje uvjeta života i unapređenje zaštite okoliša.

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a "Virovitički prsten" možete preuzeti ovdje.

Članstvo u LAG-u
Jedna od važnih aktivnosti LAG-a je aktivna suradnja sa članovima i ažuriranje baze projektnih ideja kako bi postojao uvid u zahtjeve i potrebe članova LAG-a i jedinica lokalne samouprave.

LAG „VIP“ broji 147 članova (stanje 30. rujna 2015. godine), potvrđenih od strane Upravnog odbora LAG-a. Oko 46% članova čini gospodarski sektor, 47% civilni sektor i 7% javni sektor. Član može biti svaka pravna ili fizička osoba koja ima prebivalište, odnosno sjedište na području djelovanja LAG-a. Članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 30 kn godišnje za fizičke osobe, 50 kn godišnje za udruge, 80kn godišnje za znanstvene, stručne i obrazovne institucije, te OPG-e, a 150 kn godišnje za gospodarski sektor.
Ukoliko želite postati član LAG-a pristupnicu možete preuzeti ovdje te ispunjenu dostavite na niže navedenu adresu. 

Dosadašnje i planirane aktivnosti LAG-a u 2014.g:
- sudjelovanje na 3 sajma gdje je članovima omogućeno izlaganje svojih proizvoda na LAG-ovom izložbenom prostoru:
    ·  u siječnju 2014. godine „19. međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2014.“,
    ·  u travnju 2014. godine „13. sajam proizvoda hrvatskog sela“ na Bundeku,
    ·  u svibnju 2014. godine „19. međunarodni sajam Slavin“ u Orahovici i
    ·  u kolovozu 2014. godine "AGROEXPO 2014" 4. Sajam agro proizvoda i opreme;
- organizacija promidžbenog događaja u Kladarama i Vukosavljevici,
- izdavanje 6 Pisma preporuke za IPARD program,
- tehnička pomoć članovima u pripremi projekata za raspisane natječaje,
- organiziranje promidžbenih događaja po ostalim Općinama s ciljem animiranja stanovništva o djelovanju LAG-a,
- stjecanje vještina i znanja za članove i zaposlenike LAG-a kroz edukacije,
- informiranje javnosti o aktivnostima i planovima LAG-a,
- prikupljanje novih članova,
- informiranje članova o budućim natječajima i sajmovima,
- aktivna suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Županijom i ostalim LAG-ovima,
- uključivanje šire zajednice u aktivnosti LAG-a,
- izrada nove razvojne strategije za razdoblje od 2014.-2020. za čiju se izradu natječaj očekuje krajem 2014./početkom 2015.g.

Aktivnosti LAG-a u 2015.g:
- Tehnička pomoć u pripremi projekata za poljoprivrednike, poduzetnike te udruge;
- Organizacija 1. međunarodnog sajma LAG-ova dana 27. i 28. veljače 2015. godine;
- Promidžbeni događaji na području grada Virovitice te općine Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač i Gradina;
- 7 edukativnih predavanja za OPG-e i sve zainteresirane sa područja LAG-a za Mjere iz Programa ruralnog razvoja koje je održala predsjednica LAG-a „Virovitički prsten“, gđa. Ljubica Kravarščan, dipl.ing.agr;
- U srpnju prijava na natječaj za Podmjeru 19.1 „Pripremna pomoć“;
- U rujnu dobivena Odluka o dodjeli sredstava za potporu u provedbi Podmjere 19.1 „Pripremna pomoć“ u iznosu od 318.725,40 HRK;
- Organizacija Studijskog putovanja u Sloveniju i Austriju (srpanj), te Istru (listopad);
- Izrada brošure Putevima LAG-a VIP O području LAG-a VIP;
- Sudjelovanje na sajmu 3. LAG Summer festival u Biogradu na moru i na Agroexpu;
- Održane 4 radionice za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020;
- Organizacija 1. Božićnog sajma u Špišić Bukovici.Brošura o području LAG-a VIP 2015

Brošura Putevima LAG-a VIP 2015Za sve dodatne informacije i upite obratite se na:

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internetska stranica: www.lagvip.hr

Mob:     +385989904201   Sanja Nađaković, mag.oec., voditeljica

              +38598504114    Ivana Car Jakovljević, dipl.oec., stručna suradnica
         


Aktualno

Informativan radionica za Mjeru ruralnog razvoja za mlade
Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2018.
Festival proljeća PITOMAČA 2018

Tko je online

Imamo 114 gostiju i nema članova online