Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Pitomača - javnog naručitelja u postupcima javne nabave za:

  • 2014. godinu možete preuzeti ovdje,
  • 2015. godinu možete preuzeti ovdje,
  • 2016. godinu možete preuzeti ovdje.
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu - javnog naručitelja u postupcima javne nabave za:
  • 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa: