Predsjednik Općinskog Vijeća – Rikard Bakan, HDZ

Predsjednik Općinskog vijeća u okviru svojega djelovanja obavlja slijedeće funkcije:

  • saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca,

  • predstavlja Općinsko vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.