Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji...).

      Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstavai imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu
  djelatnost na području općine,
- u 2017. godini posadili su najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog bobičastog
  voća
- nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.


 Potrebna dokumentacija:

Uz zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća podnosi se:

-  preslika računa o nabavi sadnica bobičastog voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada,
   jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač, kao i dokaz o plaćanju istog, 
-  posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na
   podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o
   zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
-  dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene
   iskaznice),
-  preslika osobne iskaznice,preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
   ne starija od 30 dana,
-  preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije.

 

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju (tel. 782-236) ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača.

Natječaj je otvoren do 31.listopada 2017.


Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća“.


U prilogu možete pronaći tekst cijelog natječaja i obrazac zahtjeva.

TEKST NATJEČAJA
OBRAZAC ZAHTJEVA 

 

 

 

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Has no connect to show!

Has no connect to show!

Tko je online

Imamo 69 gostiju i nema članova online