Sukladno odredbi članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15), Općina Pitomača utvrdila je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva u 2017. godini iz proračuna Općine Pitomača.

Navedeni Godišnji plan možete vidjeti OVDJE.