Vjernici u Pitomači dočekali su kraj obnove crkve sv.Vida u središtu Pitomače.

Nakon dugih mjeseci slavljenja svetih misa u pitomačkoj kino dvorani koja je „glumila“ crkvu za vrijeme obnove, Pitomačani mogu napokon ući u obnovljenu i osvježenu unutrašnjost crkve sv.Vida. Obnova unutrašnjosti trajala je od 2007.godine, a njena vrijednost je više od 4 milijuna kuna.

Župnik pitomačke Župe Ivica Puškadija objašnjava što je sve učinjeno u obnovi.

- Ja sam za župnika u Pitomaču došao u jesen 2005. godine, a sa obnovom crkve krenulo se odmah nakon izgradnje župnog dvora. Obnova je počela 2007. godine nakon javljanja na natječaj Ministarstva kulture, uvršteni smo u Program zaštite kulturne baštine. Prvi dokumenti koji su tada trebali su bili snimka postojećeg stanja, konzervatorska studija i projekt ventilirane drenaže oko crkve. Realizirani projekti su statički proračun tornja, elaborat nosivosti tla, projekt injektiranja temelja tornja, projekt izmjene poda i uređenje unutrašnjosti- pojašnjava župnik Puškadija. Injektiranje znači da su napravljeni novi temelji tornju. Bušile su se 62 bušotine, 31 s vanjske i 31 s unutarnje strane na dubinu 7,5 metara. Strojevi su ušli u zemlju i rezali teren gdje je pod temeljem nastao betonski stup promjera 80 cm, 7.5 m dubok.

U razdoblju obnove napravljen je krov iznad sakristije te su mijenjani svi žljebovi. Rađena je ventilirana drenaža da se crkva riješi vlage. Bilo je potrebno skinuti žbuku izvana i oplatu iznutra i to je dvije godine bilo potpuno golo da se zidovi prosuše. Ugrađen je aparat za suzbijanje vlage koji isušuje prostor. Rađena je kompletna elektroinstalacija. Nova su stubišta i podesti do tornja. Popravljena su zvona i sat na crkvi. Sanirane su pukotine na pročelju i unutrašnjosti crkve, na zidovima i svodovima. Prije par godina je nabavljeno novo ozvučenje u crkvi, a kupljene su i nove orgulje. Prošle godine je kompletno mijenjan pod. Renovirano je svetište. Ožbukani su zidovi u unutrašnjosti i izrađena je nova sokla, promijenjeni su prozori u crkvi i na sakristiji. Kompletno oslikavanje unutrašnjosti crkve je rađeno prema projektu. 3D efektom su oslikane bordure. Renoviran je i sanitarni čvor u crkvi. Klupe za vjernike su kompletno obnovljene, prelakirane i tapecirane. Ovih dana stiže i novi tepih, stiže i novi sakristijski namještaj. U planu je da na svod iznad oltara dođe slika koju će izraditi dvije akademske slikarice - 4 evanđelista i simbol Duha svetoga. Naručeno je i pri kraju je novi Križni put sa 14 postaja, ulje na platnu.

- Za obnovu crkvu je od 2007. utrošeno preko 4 milijuna kuna- kaže župnik Puškadija - i to je da se razumijemo velika cifra. Crkva je bila pogrešno sanirana s betonskim stupovima i gredama, koje je konzervator zahtjevao da se izvade van, jer se smatralo da se crkva „širi“. A zapravo, crkva „tone“. Tone jer je sagrađena na pijesku i jer je u neposrednoj blizini magistrale. Kompletna vibracija s ceste ide na crkvu. Izvoditelji radova su izračunali da je po osi tornja došlo do slijevanja terena 8 cm više nego bočni dijelovi i tu je ispucalo. I to bi vjerojatno ispucalo ionako i bez velikog požara koji je zadesio crkvu sv.Vida 23.studenog 1968. jer je to jednostavno problem gradnje na pijesku.

Što sa vanjskom fasadom crkve? Od 2150 obitelji na području Pitomače, za obnovu crkve prilog je dalo svega 244 obitelji. Radi se samo o dobrovoljnom prilogu. No 244 obitelji ne mogu same, bez pomoći ostalih, održavati nešto što bi trebalo biti ukras svima. S obzirom na broj ljudi, to iznosi jednu petinu investicije. Jedan dio dobivamo od Ministarstva Kulture, u obnovu se uključila i Općina Pitomača, pomaže nam i biskupija gotovo u jednakom iznosu kao i Ministarstvo, a pomoć smo dobili i od Županije. Ostalo što se utrošilo su redoviti prihodi župe. Meni je bitno- nastavlja župnik- da Crkva bude lijepa i da se u njoj ugodno osjećaju ljudi koji vole crkvu i koji u crkvu i idu.

Župnik Ivica Puškadija zaključuje: - Što se mene tiče, obnova je završena. Imamo još oko 180 000 kuna duga koje planiramo vratiti iduće godine što znači da je potrošen proračun za slijedeću godinu. Tako da u 2015. godini sigurno neće biti nikakvih dodatnih radova. Bez nekakve akumulacije sredstava, ne usudim se više ulaziti u nikakve rizike ni investicije. Kako crkva izgleda izvana, izgledat će tako dugo dok ne bude malo više snage i angažmana svih župljana. Što se mene tiče, crkva je prekrasna.

Pogledajte fotogaleriju u nastavku.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Has no connect to show!

Has no connect to show!