Vijesti


Korisnici zajamčene minimalne naknade koji rad za opće dobro odrađuju u Pitomači, danas su zasadili drvored biljke Nerod u ulici Matije Gupca u Pitomači. Spomenuta ulica bila je bez zelenila i ikakvog raslinja tako da je ovom aktivnošću ulica dobila novi izgled. Stanovnici Gupčeve ulice oduševljeni su i zahvalni Općini Pitomača za učinjeno.

Na temelju članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17), Općinski načelnik raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2017./2018.

1. Predmet javnog natječaja:  - prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2017./2018.

2. Opći uvjeti: Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, kontinuirano posljednih 5 godina i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi:

 - za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
- za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija,
- za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, ostvarenih 180 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija,
- za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija.

3. Kriteriji za dodjelu stipendije su:
          - uspjeh u školovanju (broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih godine/a studija s prosjekom ocjena odnosno prosjek ocjena svih predmeta u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja),
          - sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
          - sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,
          - objavljeni radovi,
          - osvojene nagrade,
          - paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
          - socijalni status,
          -deficitarnost zanimanja.


4. Visina stipendije:  Stipendija se dodjeljuje u visini od 700,00 kuna mjesečno, osim za mjesece kolovoz i rujan kada se ne isplaćuje. 

5. Vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje: Stipendija se dodjeljuje od dana potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije pa sve do stjecanja statusa apsolventa, pod uvjetom da korisnik redovno upisuje svaku akademsku godinu.

6. Vrijeme trajanja natječaja:
Javni natječaj otvoren je do zaključno 27. listopada 2017. godine.

7. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

7. 1. Na javni natječaj, kandidati trebaju dostaviti:

- zamolbu za dodjelu stipendije (dostupna na web stranici Općine Pitomača -www.pitomaca.hr),
- potvrdu o upisu u akademsku godinu 2017./2018. na sveučilišni (preddiplomski i diplomski) ili stručni studij,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (dokazuje se preslikom važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnicom ukoliko kandidat ne posjeduje nijednu od navedenih isprava),
- uvjerenje o prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci od dana podnošenja zamolbe (izdaje MUP) ili presliku obje strane važeće  osobne iskaznice,
- potvrdu Općine Pitomača, odnosno pravnih osoba i ustanova u njezinom vlasništvu (Plinkom d.o.o., Vodakom d.o.o., Komunalno Pitomača d.o.o. i Dječji vrtić „Potočnica“) kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza kućanstva kandidata prema navedenim pravnim osobama,
- prosjek ocjena svih položenih kolegija  na studiju, odnosno svjedodžbe zadnje dvije godine srednje škole za studente prve godine studija,
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (dostupna na web stranici Općine Pitomača - www.pitomaca.hr),
- izjavu o neprimanju stipendije s druge osnove (dostupno na web stranici Općine Pitomača - www.pitomaca.hr)


7.2.  Osim dokaza iz točke 7.1. ovog natječaja, kandidati mogu priložiti slijedeće dokaze:

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja,
- sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela,
- objavljeni radovi dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdom,
- osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi,
- paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu,
- socijalni status kandidata dokazuje se:
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
- potvrdom srednje škole ili visokoobrazovne institucije o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta
- potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji
- preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
- preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,
- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,
- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,
- preslikom Rješenja o invalidnosti kandidata od minimalno 50%
- deficitarnost zanimanja temelji se na podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


8. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose:


Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

9. Obavijest o utvrđenoj listi kandidata objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Pitomača.Dokumentacija : 
- Zamolba
- Izjava o članovima kućanstva
- Izjava o neprimanju stipendije

Potvrda o nepostojanju duga - Općina Pitomača
Potvrda o nepostojanju duga - Dječji vrtić
Potvrda o nepostojanju duga - Komunalno d.o.o.
Potvrda o nepostojanju duga - Plinkom d.o.o.
Potvrda o nepostojanju duga - Vodakom d.o.o.

Poziv za prijavu potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka


Prema objavljenom pozivu iz Mjere 17. Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka, dodjeljuje se potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu. 

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:

  • nepovoljne klimatske prilike
  • životinjske i biljne bolesti, te zoonoza
  • najezda nametnika
  • okolišni incidenti i/ili
  • mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

FINANCIRANJE POTPORE  

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. 

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku. 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. 


PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 
Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET.


Više informacija o potpori i podnošenju zahthjeva možete dobiti u  Draft d.o.o., Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača, kontakt telefon: 091-613-9616, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Poštovani,

               Udruga čuvarice kulturne baštine Vas poziva 17.10.2017. godine (utorak) u 18:00 sati da dođete u društveni dom Kladare na „Četvrto umrežavanje seoskih žena – Žene u ruralnom razvoju Republike Hrvatske“ kroz ručne radove. 

Voditelj radionice                                                              Predsjednica udruge

    Ivka Mađar                                                                        ­­­­­­­­Majda Kodžaga

 


INFORMATIVNA RADIONICA ZA PODMJERU 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.
PREDSTAVNICI OPĆINE PITOMAČA, ZAJEDNO S NAČELNIKOM OPĆINE ŽELJKOM GRGAČIĆEM SUDJELOVALI NA 5. DANIMA LIČKOG KRUMPIRA

U organizaciji Općine Lovinac i tvrtke „Agro-Velebit“ održana je danas u središtu Lovinca manifestacija 5. Dan ličkog krumpira. Štandove unutar velikog šatora i izvan njega popunili su OPG-i iz cijele Like pa se činilo kako ponovno vidimo tradicijsku „Jesen u Lici“. Na početku se lički ojkan zaorio se grla članova KUD-a „dr. Ante Starčević“ iz Gospića, a nakon njih državnu himnu izveli su članovi lovinačkog VIS-a „Svjetlost“. Govoreći o svetkovini u čast krumpira direktor  Agro-Velebita Nikola Vidaković je ustvrdio kako je naum nekolicine entuzijasta polučio dobar rezultat.

Srce mi je puno kada analiziram naše prvo okupljanje i usporedim ga sa ovim danas. Još ranije smo rekli „dosta je priče, idemo s poslom“ i trud nam se isplatio. Bilo je važno vjerovati i učiniti prve korake. „Agro-Velebit“ je ove godine posadio 30 ha krumpira. Nemamo problema s plasmanom krumpira i većinu uroda prodajemo velikim trgovačkim lancima. Imamo ideju da za 5 godina proizvedemo oko 10 tisuća tona ličkog krumpira. Tu kvotu nećemo proizvesti samo mi jer želimo da nam se u proizvodnji pridruži cijela Lika. To je naš cilj i vjerujem da ćemo ga ostvariti, istaknuo je Vidaković. Pozdravljajući okupljeno mnoštvo načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić izrazio je zadovoljstvo što se ova manifestacija razvija i neprestano poboljšava.

 

-Želim se zahvaliti svima vama koji ste došli danas u Lovinac, bilo kao posjetitelji, bilo kao izlagači. Posebno se zahvaljujem Nikoli Vidakoviću i njegovim dečkim žive za svoj posao, za ideju da se lički krumpir promovira daleko izvan Like. Zahvala i našim poduzetnicima koji su zajedno s nama pomogli da se ova priča pozitivno razvija. Zato sam uvjeren da će priredba Dan krumpira svake godine biti veća i bolja, a već sada vidimo da će nam trebati još jedan ili čak dva šatora da bismo smjestili sve izlagače i posjetitelje, rekao  je načelnik Miletić. Mnoštvo je pozdravio i  načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, čelnik općine koju s Općinom Lovinac veže dugo i iskreno prijateljstvo. U ime Ličko-senjske županije organizatorima se zahvalila i manifestaciju proglasila otvorenom pročelnica Odjela za gospodarstvo Ana Rukavina Stilinović.

Tijekom ove priredbe delicije od krumpira su spremali učenici i nastavnici Srednje škole Gospić, vidjeli smo krumpire čudnih oblika, kušali brojne specijalitete, vidjeli raskoš ličkih OPG-ova… Štandove su imali i dvije školske zadruge: Zadruga OŠ Lovinac i Zadruga „Ričina“ OŠ Klanac-Pazarišta. Za dobar etno štimung bili su zaduženi članovi gospićkog KUD-a, kao i TS „Velebit“. Neumorni voditelj Siniša Cmrk organizirao je igraonicu za djecu, ali i „igraonicu za odrasle“. Umjesto drevne ličke igre bacanja kamena s ramena, ovoga puta su se bacali krumpiri s ramena. Vreću od 5 kila krumpira najdalje je bacio načelnik Općine  Pitomača Željko Grgačić. Načelnik Općine Lovinac  isticao je kako je gostu prepustio  slavu i kao dobar domaćin namjerno izgubio u nadmetanju.


Sa 5. Dana ličkog krumpira svako je ponešto ponio doma. Vlasnici OPG-a prodali su veći dio izloženog asortimana, pjevači i glazbenici časno su odradili svoj posao, ponešto se pojelo i popilo, a pravi jesenski dan bio je naklonjen svim sudionicima što su svojim dolaskom došli proslaviti povrće koje je stoljećima hranilo Ličane i čija se  svijetla budućnost tek očekuje.   (IZVOR : www.lika-online.com)
Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske, Predstavnici  Općine Lovinac, Predsjednik vijeća općine Lovinac, Josip Vrkljan Jotan, zamjenica načelnika općine Lovinac Marica Rukavina, Katolički skauti varaždinske biskupije, župa Pitomača, Mato Bastalić, Siniša Cmrk  i predstavnici Općine Pitomača, zajedno su položili svečane svijeće pred bistom  prvog hrvatskoga Predsjednika, dr. Franje Tuđmana i poklonili žrtvama Domovinskoga rata.
Zajedno su bili i na sv. Misi u mjestu Sv. Rok u općini Lovinac, te se družili sa mladima iz župe Lovinac. Rezultat zajedničke suradnje su nove zajedničke akcije, a jedna od najvažnijih je i pokretanje zajedničke akcije ''Za vrtić u Lovincu'' kojom će se pomoći da se dovrši i opremi vrtić za lovinačke mališane. Zajednica športskih ribolovnih udruga Općine Pitomača, ispekli su 60 kg ribe za Lovničane na ''5. danu ličkoga krumpira'', te prikupili donacije za osnivanje Školske zadruge Osnovne Škole  Lovinac.  Dogovorena je i gospodarska suradnja, na bazi reciprociteta, a to znači da će općina Pitomača biti skladištna točka za Lički krumpir, a Lovinac za proizvode plodne podravske zemlje. Obostrana suradnja bit će i potvrđena na uzvratnom susretu Lovinčana Pitomači, 04. studenog, na novoustanovljenoj turističko kulturnoj i gospodarskoj manifestaciji ''Halo vino!''.  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

U Knjižnici i čitaonici Pitomača ...

Knjižnica i čitaonica Pitomača u ...

U PETAK (ZA) METAK

U petak, 24. 11. 2017. godine, u ...

Prvenstvo ŠSD srednjih škola u ...

U utorak, 7. 11. 2017. godine u ...

KAKO SMO PROVELI DAN SREDNJOŠKOLACA

Kao i svake godine, odlučili smo ...

Pitomačke rukometašice nisu ...

Katastrofalan rezultatski vikend ...

Izložba slika Nade Malekinušić

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati ...

PROGRAM - Vidovo 2014.

Dani pjesme, kruha i vina PITOMAČA ...

Foto: Srijeda - Drava doseže ...

U srijedu poslijepodne, Drava je u ...

Obnovljena je crkva sv.Vida

Vjernici u Pitomači dočekali su ...

Zavirite u novu Srednju školu ...

Zavirite u novu Srednju školu ...

Prvi dan škole u novoj Srednjoj ...

Počela je nastava i za ...

"Veliki skok" okupio 500-tinjak ...

Na izletištu kod dravskog mosta ...

Aktualno

Has no content to show!

Tko je online

Imamo 87 gostiju i nema članova online