Sazvana 18. sjednica Općinskog vijeća

This event has ended

image_pdf

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača, za dan 12. rujna 2019. godine, sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća, na kojoj će se razmatrati polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika za isto razdoblje, kao i prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu sa pripadajućim izmjenama programa (Program korištenja sredstava socijalne skrbi, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program utroška sredstava šumskog doprinosa, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u sportu).

Na dnevnom redu je i razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu, kao i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine te Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije.

Za neke od odobrenih općinskih projekata potrebno je donijeti odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“) odnosno bankarske garancije (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno –
edukativne pješačke staze „Banov brod“).

Zbog završetka investicije izgradnje reciklažnog dvorišta potrebno je izmijeniti odluku o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača, a na dnevnom redu su i I. izmjene i dopune financijskih planova svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Potočnica“, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“).

Općinski vijećnici trebaju donijeti i Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, kao i Odluku o razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Podijeli...

Općina Pitomača Ljudevita Gaja 26/1 33405 Pitomača

Back to top