Proračunski korisnik proračuna Općine Pitomača –

Centar za kulturu “Drago Britvić” Pitomača

 


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za kulturu “Drago Britvić” Pitomača možete pogledati OVDJE.


Plan nabave Centra za kulturu “Drago Britvić” – Pitomača za 2020. godinu možete pogledati OVDJE.

Predmet jednostavne nabave: Rekonstrukcija dvorane doma kulture u Pitomači  – 3. faza

Rok za dostavu ponude: 23.ožujak 2020. godine u 12:00 h

Dokumetacija o nadmetanju  – možete preuzeti ovdje

Troškovnik – možete preuzeti ovdje

ARHIVA

Plan nabave Centra za kulturu “Drago Britvić” – Pitomača za 2019. godinu možete pogledati OVDJE.

Plan nabave s izmjenama Centra za kulturu “Drago Britvić” – Pitomača za 2018. godinu možete pogledati OVDJE.

Plan nabave s izmjenama Centra za kulturu “Drago Britvić” – Pitomača za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.

Back to top
Skip to content